Varifrån kommer energin i borrhålet?

En vanlig uppfattning om bergvärmepumpar och borrhål är att det är värme från jordens inre som värmepumpen använder för att producera värme och varmvatten. Men stämmer verkligen det? Här reder vi ut begreppen. När man borrar för bergvärme brukar man normalt vilja nå ett borrdjup på cirka 150-200 meter. Eftersom man måste borra såpass djupt […]