våra tre bästa tips

1. Placera värmepumpen rätt.

Placeringen av din värmepump gör stor skillnad för uppvärmningsbehovet. Hur du placerar inomhusdelen är väldigt viktigt eftersom det har betydelse för hur mycket energi du sparar. En luftvärmepump reducerar uppvärmningsbehovet med upp till 55 procent, helt beroende på placering och husets planlösning. Därmed kan du spara energi genom att placera värmepumpen rätt.

2. Service och rengöring

En smutsig pump kan tappa 25 procent av sin kapacitet. Varje timma passerar luft motsvarande tre gånger husets volym genom fin luftvärmepump. Efter några år samlas damm, smuts och fett i värmeluftpumpens innerdel vilket betyder att den tappar effektivitet och måste jobbar hårdare. Vi rekommenderar därför att man bör serva sin pump var tredje år.

3. Optimera energiförbrukningen

Ställ in pumpen på högsta möjliga fläkthastighet, så luften sprids på bästa sätt i huset. Då minskar du energiförbrukningen maximalt. Våra värmepumpar är förberedda med Smartgrid. Det innebär att de kan kopplas direkt mot den nordiska elpriset. Under de tidiga timmarna när de flesta fortfarande sover är elen betydligt lägre. På så vid kan du utnyttja effekten på bästa sätt.