våra tre bästa tips

1. Placera den rätt.

En luftvärmepump ser till att reducera din uppvärmningskostnad med upp till 55 procent. Hur stor besparingen blir beror i huvudsak på pumpens placering och husets planlösning. Så det gäller att vara noga med var i fastigheten installationen placeras. Rätt ställe kan spara många kronor.

2. Serva och rengör

Varje timme passerar luft motsvarande tre gånger husets volym genom en värmepump. Efter ett tag samlas damm, smuts och fett i installationens innerdel, vilket medför att pumpen kan tappa upp till 25 procent av sin kapacitet och måste jobba hårdare. Vår rekommendation är därför att serva pumpen minst var tredje år.

3. Effektivisera energin

Våra värmepumpar är förberedda för att kunna kopplas kopplas direkt mot det nordiska elpriset. Tidigt på morgonen, när de flesta sover, är elförbrukningen betydligt lägre, vilket gör att du kan utnyttja effekten bättre. Generellt gäller det att ställa in pumpen på högsta möjliga fläkthastighet, så luften sprids så att den minskar energiförbrukningen.